1. Lokalet hvor montasjen skal foregå må være ryddet og gulvet rengjort før montasjestart. Det forutsettes at gulvet følger norsk standard, NS 3420, for industrigulv i betong* slik at shimsing i bare liten grad er nødvendig. Dersom det er nødvendig med shimsing utover dette blir tilleggsarbeidet belastet pr. time med NOK xxx,xx . Det forutsettes at tilstrekkelig shims er sammen med leveransen av reolene. Dersom ekstra shims må produseres belastes dette med utgangspunkt i produsentens faktura + 20%.
  2. Evt. hindringer i bygget hvor reolene skal monteres må være fjernet før montasjestart. Dersom dette ikke er gjort blir ekstraarbeidet belastet pr. time med NOK xxx,xx eksklusive merverdiavgift.
  3. Nødvendig elektriske tilkoblingspunkter må ikke være lenger unna enn 100 m. Det forutsettes også at lokalet er normalt belyst og temperert såfremt ikke noe annet er avtalt på forhånd.
  4. Nødvendig utstyr som jekktralle, innendørs elektrisk truck/trucker, elektrisk lift/lifter og lignende skal være tilstede i den grad det er nødvendig og til fri disposisjon for montørene. Behovet for ovennevnte materiell avtales på forhånd og forefinnes i lokalet/lokalene før montørene ankommer.
  5. Rengjøring av lokalet etter utført montasje omfatter kun pakking og samling av emballasje samt støvsuging av borestøv ved ekspansjonshullene.
  6. Montasjestedet må være disponibelt for montørene mandag – søndag fra kl. 0800 – 2100.
  7. Forsinkelser av materiell eller annet som ikke skyldes våre montører slik at montasjestart ikke kan skje som avtalt blir belastet med NOK x.xxx,xx pr. påbegynte time eksklusive merverdiavgift. Dersom forsinkelsen betinger ekstra overnatting for montørene blir ytterligere NOK x.xxx,xx belastet pr. påbegynt døgn.
  8. Tillegg for denne montasjen:
    Avtaler nærmere før avtale underskrives.

 

* Norsk Standard NS 3420  =  ± 8 mm over 2 m gulvlengde