Småvare-/butikkreoler i 2 plan/messanin

Messanin over innstikk-reoler, trelast