Pallreoler benyttes i ulike kombinasjoner; som bare lagring av paller, som platepakkereoler, som innstikkreoler for trelastpakker da gjerne i kombinasjon som bæring for messanin over trelastreolene. Vi har lang erfaring i å montere alle løsninger. Vi benytter lasere under monteringen for å sikre nøyaktig plassering av stiger samt at tilstrekkelig shimsing blir foretatt for å sikre sikker bruk av reolene.