Reolmontering AS er et norsk firma som benytter erfarne montører fra Estland. Vi monterer alle typer reoler, messaniner, garderobeanlegg m.m. Oppdrag utføres i flere europeiske land, noe som gir kjennskap til de fleste reolsystemer som produseres. I Norge har det vært oppdrag for flere større bedrifter, Coop Extra Bygg, Coop Obs Bygg, Coop Bygg Mix, Asko AS, Inventech AS, Bygg-Max o.s.v.

Oppdragene utføres i henhold til norsk lov og regelverk. Firmaet har yrkesskade- og ansvarsforsikring. Samtlige montører har byggekort og er registrert med D-nummer, og de skatter til Norge. De tilbys gode boforhold hvor de også, om de ønsker det, kan ha selvhushold.

Ut fra oppdragets størrelse kan vi stille med alt fra 4 – 8 montører. I ethvert montasjeteam er det minst en som har truckførerbevis, og det er alltid med montasjeleder som snakker norsk/svensk/engelsk.

Ut fra mottatt materialspesifikasjon kan vi gi komplett tilbud som inkluderer arbeid, reise, overnatting, og kostgodtgjørelse. Eller vi kan gi estimert timepris og maksimum antall montasjetimer.

For å kunne begynne montasjer til avtalt tidspunkt er vi avhengig av sikre biler og vi har derfor investert i 3 nye Ford Transit Custom i 2018. Sammen med godt verktøy og montører med lang erfaring er vi sikker på å kunne levere en best mulig montasje til konkurransedyktige priser.